Donateurschap Stichting Collegium Musicum Eindhoven

STEUN ONS !

Donateurs en Vrienden maken onze concerten mogelijk

Naast de toegangsprijs voor onze concerten is de financiële steun van sponsoren en donateurs voor onze stichting onmisbaar. Wij stellen het zeer op prijs als u zich aanmeldt als donateur om onze muziekstichting te ondersteunen met een bedrag van minimaal € 25 per jaar.

  • U ontvangt dan – naast de jaarbrochure – per maand een uitgebreid toegelicht overzicht van de wekelijkse concerten, naar keuze per post of per mail.
  • U krijgt gratis toegang tot het jaarlijkse donateursconcert en de ontvangst na afloop.
  • U ontvangt korting op de toegangsprijs voor de grotere concerten die buiten de zaterdagen plaatsvinden.

De stichting Collegium Musicum is een ANBI-C instelling (Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen aan onze Stichting aftrekbaar zijn voor de belastingen. Stortingen kunnen gedaan worden op de bankrekening t.n.v. Stichting Collegium Musicum Eindhoven:

  • Rabobank: NL50RABO0111447984
  • ING: NL32INGB0006494758

U bent Vriend bij een gift van minimaal € 150 per jaar. Naast de voordelen van het donateurschap krijgt u een extraatje: een exemplaar van onze ‘5-strippenkaart’. Elke strip geeft gratis toegang voor 1 persoon tot een van onze reguliere concerten.

De Stichting Collegium Musicum Eindhoven is een culturele ANBI- instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat 125% van de waarde van uw schenking fiscaal aftrekbaar is. Wij stellen uw aanmelding zeer op prijs!

WORD NU DONATEUR OF VRIEND!