Geven aan cultuur, veel mensen doen het al. Maar er is ruimte voor meer. Sinds 2012 zijn giften aan cultuur extra aantrekkelijk. Dat is geregeld in de Geefwet. Want giften kunnen het fundament van culturele instellingen verstevigen.

De Geefwet bevat aanpassingen in bestaande fiscale regelgeving die het geven aan cultuur voor particulieren en bedrijven extra aantrekkelijk maakt.

Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: “Cultuur, Daar Geef Je Om“. Een gemeenschappelijke noemer benadrukt de samenhang van de afzonderlijke wervingsactiviteiten van instellingen.

Op deze website kunnen potentiële gevers en instellingen terecht voor informatie en campagnemateriaal.

Particulieren en ondernemers die geven aan cultuur moeten er op kunnen vertrouwen dat hun giften goed besteed worden. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën houden toezicht op een transparant opererende filantropische sector en werken samen met de sector aan een moderne visie op transparantie en toezicht.

Word donateur

Daar geef je om