Stadskerk St. Cathrien
Het grote Verschueren Orgel
Collegium Vocale Eindhoven
Vorige slide
Volgende slide

ANBI informatie

Collegium Musicum Eindhoven – de stichting achter de concertserie Muziek in de Cathrien – is aangemerkt als een culturele ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum.
Lees meer over giften aan een culturele ANBI

Kamer van Koophandel (KvK)

Stichting Collegium Musicum Eindhoven
KvK Eindhoven nummer 41090189
RSIN 009321792 (gebruik dit nummer in uw belastingaangifte)

CME Financieel Jaarverslag 2023
CME Activiteiten Jaarverslag 2023

Beleid

CME Beleidsplan 2024-2027

De leden van het bestuur van Collegium Musicum Eindhoven ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Doelstelling Stichting Collegium Musicum Eindhoven

De stichting Collegium Musicum Eindhoven stelt zich ten doel de Stadskerk St. Cathrien tot een centrum te maken waarin belangrijk muzikaal erfgoed tot leven komt, in de vorm van orgelmuziek, religieuze muziek en muziek die niet-religieus is maar past in de sfeer van het gebouw. In die zin beschouwt de stichting haar werk als een dienst aan de stad Eindhoven en aan de regio en wil ze de Stadskerk St. Cathrien ontwikkelen tot een muzikaal centrum met heel eigen accenten. Om deze doelstelling te verwezenlijken werkt ze als partner samen met andere organisaties op dit gebied, zoals Muziekgebouw Frits Philips, Brabants Orkest, CKE muziekschool, Fontys Conservatorium Tilburg en Koninklijk Conservatorium Den Haag.