Stadskerk St. Cathrien
Het grote Verschueren Orgel
Collegium Vocale Eindhoven
Vorige slide
Volgende slide

Bestuur

De geschiedenis van het Collegium Musicum Eindhoven gaat terug tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. In 1988 werd de stichting Muziek in de Cathrien opgericht, met als doel het organiseren van concerten in de St. Catharinakerk. In 1997 volgde de fusie met de stichting Vrienden van het Orgel (opgericht in 1986). Sindsdien was de naam Stichting Kerkconcerten Eindhoven, medio 2012 omgedoopt tot Collegium Musicum Eindhoven.

De belangrijkste activiteit van dit Collegium is de organisatie van de concertreeks “Muziek in de Cathrien”, die in Eindhoven en de regio een levend begrip is geworden.

Bestuur van de stichting Collegium Musicum Eindhoven en organisatie van de concerten zijn in handen van vrijwilligers. De programmering van de concerten is het werk van een programmacommissie, bestaande uit professionele musici. Artistiek leider is Ruud Huijbregts.

Bestuursleden

Henny Houben
voorzitter
Marleen Kerssen
secretaris
Marie-José Putmans
penningmeester
Helmy Koster
vice-voorzitter, PR, social channels
Ton Habraken
algemeen bestuurslid
Cor Jacobs
algemeen bestuurslid