Bevrijdingsconcert
George Frideric Handel: Utrechter Te Deum en Music for the Royal Fireworks

zaterdag 16 september | 15.00 uur | Stadskerk St. Cathrien, Begijnenhof 2, Eindhoven
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Elk jaar staat rond 18 september, ter gelegenheid van de bevrijding van Eindhoven in de serie Muziek in de Cathrien, in samenwerking met de Stichting 18 september, een feestelijk concert op het programma. Dit jaar worden het Utrechter Te Deum en Music for the Royal Fireworks van George Frideric Handel ten gehore gebracht. Het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Rienk Bakker en Collegium Instrumentale Eindhoven onder leiding van Ruud Huijbregts, verlenen hieraan hun medewerking.

Waarom een Te Deum bij een bevrijdingsconcert?

Vanouds is de lofprijzing Te Deum Laudamus (‘Wij loven U, o God’) een thema dat in de samenleving een vaste rol heeft bij historische gebeurtenissen, vergelijkbaar met de rol van Passiemuziek in de tijd voor Pasen, het Weihnachtsoratorium in de Kersttijd en het Requiem bij dodenherdenking. Vele componisten hebben een Te Deum gecomponeerd, o.a. bij kroningen en gewonnen veldslagen. In de tekst klinkt niet alleen blijdschap door, maar ook dankbaarheid en de bede dat duistere tijden niet terugkeren.

Bevrijding Eindhoven 1944 - Stratumseind
Bevrijding Eindhoven 1944 – Stratumseind

Het doel van de stichting Collegium Musicum Eindhoven is om – middels het vestigen van een muzikale traditie rond de datum van 18 september – de herinnering aan de bevrijding van de regio Eindhoven ook bij komende generaties levend te houden. De Catharinakerk is als Stadskerk bij uitstek de plek om deze muzikale herdenking vorm te geven.

Dit jaar, het jaar dat het 150-jarig bestaan van de Catharinakerk gevierd wordt, haakt de stichting bij de geplande feestelijkheden in september 2017 aan met een extra-feestelijk bevrijdingsconcert. Vandaar de keuze voor het Utrechter Te Deum van G.F. Händel. De bekende en goed aansprekende stukken van Händel worden afgewisseld met koorwerken van lokale componisten: Andries Clement was jarenlang dirigent van het Eindhovens Kamerkoor, en Peter Meijering is ook zingend lid van het huidige Eindhovens Kamerkoor.

De wens van de stichting om een “Te Deum-traditie” te vestigen sluit ons inziens goed aan bij de landelijke tendens om de belangrijkste gebeurtenis uit de 20e eeuw passend te blijven herdenken. Het aantal mensen dat uit eigen ervaring over de periode van de bezetting kan vertellen neemt snel af. Gezien de voortdurende situaties van oorlog en geweld in de wereld zijn nieuwe vormen van de jaarlijkse herdenkingen nodig, die volgende generaties aanspreken. Het verhaal moet immers steeds opnieuw verteld worden!

De landelijke evenementen in hun moderne vorm vinden uiteraard rond 4 en 5 mei plaats en trekken een steeds groter publiek. Eindhoven kan zich nu onderscheiden door de viering rond 18 september ook muzikaal inhoud te geven.

Paul Gieles, voorzitter programmacommissie CME


Eindhovens Kamerkoor
Eindhovens Kamerkoor

Het Eindhovens Kamerkoor zingt met veel plezier en brengt uitvoeringen op een hoog artistiek niveau met werken die de luisteraar raken. Een concert van het Eindhovens Kamerkoor is een belevenis. De mooie, warme koorklank draagt daaraan bij. De programma’s worden rond een thema of componist samengesteld. Dat levert gevarieerde concerten op: van Renaissance tot hedendaags, van onbekend tot overbekend, van a-capella tot werken met instrumentale begeleiding en solisten. 

Hoogtepunten zijn bijvoorbeeld de Nederlandse première van het aangrijpende Padre Pio van MacMillan (dec. 2010), de Hohe Messe van J.S. Bach (febr. 2010), het Lux Aeterna concert met o.a. de première van het Magnificat van Astrid Kruisselbrink (okt. 2008) en ons 65 jarig jubileumconcert (nov. 2016). Grotere projecten worden uitgevoerd in samenwerking met andere koren en ensembles.

In de nabije toekomst zal het koor projecten starten met nieuwe moderne composities, gecombineerd met oudere muziek. Zo wil het koor een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de (kamer-) koorzang.
Het Eindhovens Kamerkoor bestaat uit circa 20 ervaren amateur- zangers. Sinds april 2015 staat het koor onder leiding van Rienk Bakker

 

Rienk Bakker
Rienk Bakker, dirigent Eindhvoens Kamerkoor

Rienk Bakker (1986) studeerde aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle de hoofdvakken orgel en kerkmuziek en de bijvakken piano en zang. In 2011 behaalde hij het masterdiploma orgel. In juni 2016 heeft hij de master koordirectie aan het conservatorium te Antwerpen afgerond met vermelding magna cum laude. 

Rienk is dirigent van het Amersfoorts en het Eindhovens Kamerkoor, Vocaal ensemble Tiramisu en Jongerenkoor Houten. Hij is daarnaast cantor-organist van de Grote Kerk te Vianen. Verder leidt hij het door hemzelf opgerichte projectkoor Adveniat Musica en is hij mededirigent van Consortium Musicum Divertimento te Breda, een projectkoor en -orkest dat elke zomer vijf concerten in het buitenland geeft.

Rienk wordt regelmatig gevraagd als repetitor of (inval)dirigent voor diverse koren en projecten. Hij speelt als organist in diverse kerken en geeft een aantal orgelconcerten per jaar. Rienk heeft een eigen lespraktijk voor piano, orgel en koordirectie.

Rianne Wilbers
Rianne Wilbers

Sopraan Rianne Wilbers behaalde in 2013 haar diploma Bachelor of Music aan het conservatorium van Tilburg. Rianne studeert op dit moment de Master of Music in Tilburg bij Xenia Meijer, daarnaast krijgt ze zanglessen van Maarten Koningsberger en Lucia Meeuwsen.

Rianne treedt regelmatig op als soliste, zo was ze te zien als Dido in Dido and Aeneas van Purcell o.l.v. Arjan Tien. Daarnaast was ze soliste in grote oratoria als, Mattheus Passion, Johannes Passion, Magnificat, Weihnachtsoratorium, Hohe Messe van J.S. Bach, Petite Messe Solenelle van Rossini, Brockes Passion van Händel, Requiem van Fauré en andere.

Naast haar solorepertoire van vroeg-barok tot hedendaags heeft Rianne veel interesse voor kamermuziek. Ze werkt dan graag samen met verschillende muzikanten. Zo vormt ze een Harp-zangduo Klein Geluk met Beate Loonstra, speelt ze vaak met pianist Toon Bierman en is ze zangeres in ensemble VONK.

 

Nicky Bouwers
Nicky Bouwers

Enkele jaren na afronding van de studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente startte Nicky Bouwers (1976) haar studie zang aan het Utrechts Conservatorium. Na haar eindexamen (Bachelor) vervolgde ze haar zangstudie bij Jón Thorsteinsson in de Master-fase aan hetzelfde conservatorium, waarvan haar eindexamen in juni 2010 plaatsvond. Momenteel studeert zij verder bij Charlotte Margiono. Aan het Utrechts Conservatorium studeerde ze bij Danny Oosterman harmonie-/fanfaredirectie, waarin ze eindexamen (Bachelor) deed. Daarnaast volgde ze bijvaklessen in koordirectie bij Rob Vermeulen.

Zij is onder andere werkzaam als zangeres, dirigent en stemcoach voor koren. Met pianist Thijn Vermeulen vormt zij een vast duo, treedt zij regelmatig op en heeft zij in juni 2012 de CD To Live, To Love opgenomen.

Nicky Bouwers is daarnaast gespecialiseerd in stemvorming aan koren en is de zangcoach van diverse koren in Nederland, waaronder Lingua e Musica in Maastricht. Verder was zij gedurende twee projecten zangcoach van het Nederlands Studenten Kamerkoor.

 

Tigran Matinyan
Tigran Matinyan

Geboren in Moskou studeerde TigranMatinyan zang aan het P.I.Tchaikovsky Conservatory Academic Music College aldaar en vervolgde zijn studies in Gnessin Russian Academy of Music. Tigran soleerde in vele werken zoals in de MariaVespers en Orfeo van Monteverdi, in de Messiah en in Acis en Galatea van Handel, Weihnachtsoratorium, Mattheus en Johannes Passie van Bach, en het Requiem en de Krönungsmesse van Mozart.

 

Momenteel doet Tigran zijn Master of Early Music Vocal programma aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag onder Micael Chance, Peter Kooij, Pascal Bertin and Gerda van Zelm. Hij woont en werkt als freelancer in Nederland.

 

Berend Eijkhout
Berend Eijkhout

Berend Eijkhout (1989) studeerde in mei 2016 af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, bij Frans Fiselier en Gerda van Zelm. Momenteel wordt hij gecoacht door Frans Fiselier en Nadine Secunde.

Berend werd al tijdens zijn studie een veelgevraagd solist in het concertrepertoire.  Zijn repertoire bevat Bach (Passionen, Weihnachtsoratorium, Hohe Messe, Magnificat, diverse missen en cantates), Händel (Messiah), Mozart (Requiem, diverse missen), Haydn (Schöpfung, Nelsonmis), Brahms (Ein Deutsches Requiem), Fauré (Requiem) en Rossini (Petite Messe Solennelle, Messe di Gloria). Hij soleerde onder andere met het Orkest van de Achttiende Eeuw, Orkest van het Oosten, Nieuw Bach Ensemble en The Northern Consort. ​

 

Als liedzanger werkte Berend samen met pianisten Andrea Vasi en Eugenie van der Meulen. In 2017 was hij te horen met mezzosopraan Nina van Essen en pianiste Rixt van der Kooij in een programma met ballades van Loewe, Schubert en Weber. Ook contemporaine muziek heeft zijn interesse. Onlangs bracht hij met veel succes de liedcyclus The End, voor bariton a capella, bij het componistenportret van Jacques Bank in het Orgelpark.

 

Ruud Huijbregts
Ruud Huijbregts

Ruud Huijbregts studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg orgel bij Hub.Houët en Bram Beekman, klavecimbel bij Gerard Dekker en koordirectie bij Jan Boogaarts en Cees Rotteveel.

Ruud Huijbregts is op verschillende terreinen actief: als organist, klavecinist/continuospeler en als koordirigent gaf hij vele concerten in binnen en buitenland, en verzorgde hij diverse radio- en televisie- en CD-opnamen.

 

Ruud Huijbregts is mede-initiatiefnemer en artistiek leider van Collegium Musicum Eindhoven. Hierin participeren het Collegium Vocale en Collegium Instrumentale (voorheen Brabants Muzyk Collegie) in de concertserie ‘Muziek in de Cathrien’, wekelijkse concerten op zaterdagmiddag in de Eindhovense Stadskerk St. Cathrien. Zie voor meer informatie www.muziekindecathrien.nl

 

Naast zijn werk als dirigent/organist aan de Eindhovense Stadskerk is hij nog dirigent van het studentenkoor Vokollage van het Eindhovens Studenten Muziekgezelschap “Quadrivium”, en docent aan de CKE muziekschool te Eindhoven. In 2011 werd hij benoemd tot stadsorganist van Eindhoven. Sinds 2015 is hij docent orgel aan het Fontys Conservatorium in Tilburg.


 

Het Bevrijdingsconcert 2017 kwam tot stand met financiële medewerking van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds – De kunst van het geven.

16 september 2017 – 15.00 uur – Catharinakerk Eindhoven