Brabants Jeugd Project Orkest o.l.v. Johan Smeulders
Winterconcert

zaterdag 11 december | 15.00 uur | Stadskerk St. Cathrien, Begijnenhof 2, Eindhoven

Attentie: Voor dit concert werken we samen met Ticket Kantoor. Hiermee kunt u de noodzakelijke registratie en betaling voor dit concert vooraf regelen zodat u zonder extra wachten het concert kunt bezoeken.

Koop uw kaartje met Ticket Kantoor


Philip Sparke (Londen, 1951) is een Brits componist, trompettist en muziekuitgever. Sparke studeerde aan het Royal College of Music in Londen compositie, trompet en piano. Gedurende de studietijd raakte hij steeds meer geïnteresseerd in muziek voor harmonieorkesten en brassbands. Met zijn werken (Slipstream, Skyrider en Orient Express) won hij drie keer achtereen voor de BBC het compositieconcours van de European Broadcasting Union voor nieuwe werken voor HaFa-orkesten en brassbands. Intussen kan hij als de bekendste hedendaagse Britse componist voor HaFaBra-werken in de laatste 20 jaar beschouwd worden.

Alfred Reed (New York, 1921 – Miami, 2005), was een Amerikaans componist, die vooral door zijn werken voor harmonieorkest bekend werd. Reed kreeg de opdracht voor het schrijven van een stuk met Russische muziek voor een concert in Denver (Colorado) in het kader van de Sovjet-Amerikaanse samenwerking aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De première vond plaats op 12 december 1944. Het concert werd via de nationale omroep (NBC) in de hele Verenigde Staten uitgezonden.

Jan Van der Roost (*1956, Duffel, België) is momenteel een van de belangrijkste componisten op het gebied van de Europese blaasmuziek.

Hij maakte op zeer jonge leeftijd kennis met de grote namen van het harmonie-, fanfare- en brassband-repertoire en al gauw voelde hij de drang om ook zelf iets op papier te zetten. Momenteel is Van der Roost als docent werkzaam aan het Lemmensinstituut te Leuven; verder is hij gastdocent aan het Shobi Institute of Music in Tokio, de University of Arts in Nagoya en het Senzoku Gakuen College of Music in Kawasaki (Japan).

I Shall Love But Thee werd oorspronkelijk geschreven naar aanleiding van het huwelijk van de jongste zoon van de componist. De teksten zijn van William Shakespeare: Jan Van der Roost werd erdoor geïnspireerd tot het creëren van indringende en aansprekende muziek, die in stilistisch opzicht doet denken aan Henry Purcell en Georg Friedrich Händel.

 Nigel John Hess (*1953) is een Brits componist. Hij studeerde muziek aan Cambridge University, waar hij Music Director was van de vermaarde Footlights Revue Company. Hij is vooral bekend om zijn vele televisie-, theater- en filmsoundtracks voor Amerikaanse en Britse producties, zoals

A Woman of Substance, Vanity Fair, Campion, Testament. Hess heeft ook veel in opdracht gecomponeerd, o.a. voor de  Royal Air Force Music Services en de Band of the Coldstream Guards. A Christmas Overture werd gecomponeerd in opdracht van John Rutter en werd voor het eerst uitgevoerd door het Royal Philharmonic Orchestra in de Royal Albert Hall.

Het Brabants Jeugd Project Orkest (BJPO) is een projectorkest bestaande uit talentvolle muzikanten tussen de 13 en 26 jaar uit heel Noord-Brabant. In 2018 is de Brabantse Bond van Muziekverenigingen dit orkest gestart. Het doel vanuit het BJPO is om deze muzikanten te inspireren, te verbinden en enthousiast te maken voor blaasmuziek. De muzikale uitdaging zorgt voor een bruisende en positieve omgeving waarin de BJPO’ers muzikaal kunnen groeien en doorontwikkelen. Kijk verder op www.bjpo.nl.

Franka van Dommelen

Tijdens dit concert werkt het BJPO samen met topsoliste Franka van Dommelen. De Nederlandse sopraan rondde in juli 2009 haar examen Klassiek Solozang summa cum laude af aan het Fontys conservatorium te Tilburg. Zij vervolgde haar studie in Duitsland aan die Hochschule für Musik und Theater, Hamburg met de Master Oper en volgde hierna meerdere masterclasses. Franka’s missie is de klassieke muziek dichter bij de mensen te brengen.

Het BJPO staat onder leiding van dirigent Johan Smeulders (*1988) uit Nuenen. Johan heeft in 2011 zijn Bacheloropleiding “Klassiek Euphonium” afgerond aan het Fontys Conservatorium te Tilburg en studeerde in 2015 cum laude af voor de Bachelorstudie Harmonie, Fanfare en Brassband-directie bij Alex Schillings aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

In 2017 voltooide Johan zijn Masterstudie directie, eveneens cum laude, met medewerking van de “Marinierskapel der Koninklijke Marine”.

Op dit moment dirigeert Johan verschillende orkesten. Zo is hij als dirigent verbonden aan het harmonieorkest van Pro Honore et Virtute uit Son en Breugel, harmonie Sint Caecilia uit Lieshout, muziekvereniging Sint Cecilia Oerle en is hij dirigent bij Boxtel’s Harmonie. Tevens werkt Johan als arrangeur voor verschillende (professionele) orkesten.


Attentie: Voor dit concert werken we samen met Ticket Kantoor. Hiermee kunt u de noodzakelijke registratie en betaling voor dit concert vooraf regelen zodat u zonder extra wachten het concert kunt bezoeken.

Koop uw kaartje met Ticket Kantoor