Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts
Requiems van Rutter & Howells

zaterdag 03 november | 15.00 uur | Stadskerk St. Cathrien, Begijnenhof 2, Eindhoven

met om 14.25 uur bespeling van de Philipsbeiaard door Rosemarie Seuntiëns.

Programmatoelichting 

Het Requiem, liturgisch de Missa pro defunctis (Mis voor de overledenen), is de katholieke ceremonie voor een begrafenisdienst en is opgebouwd rondom een aantal vaststaande Latijnse teksten. Door de eeuwen heen hebben talloze componisten deze woorden op muziek gezet, waarvan Mozart, Verdi en Fauré het meest bekend zijn.

De twee Requiems die vandaag op het programma staan wijken echter van deze traditie af. Naast een deel van de Latijnse standaardteksten gebruikten zowel John Rutter als Herbert Howells ook Engelse vertalingen van inhoudelijk bij het thema dood en rouw passende Bijbelverzen. Zo is het tweede deel van het Requiem van Rutter (Out of the deep) afkomstig uit Psalm 130 en het zesde deel (The Lord is my Shepherd) uit Psalm 23. Howells gaat zelfs nog een stap verder en gebruikt slechts twee keer de Latijnse openingszin uit de liturgie (Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis), terwijl de vier andere delen allemaal op Engelse teksten geschreven zijn.

Herbert Howells (1892 – 1983)

Howells komt uit Gloucestershire in het Westerse deel van Engeland en groeide op in een muzikaal gezin; zijn vader was organist. Ook hijzelf leerde al orgel spelen voor hij aan het Royal College of Music in London ging studeren. Daarna werkte hij als organist en koordirigent en componeerde hij eerst vooral orkestwerken en kamermuziek.

De dood van zijn zoon Michael op negenjarige leeftijd in 1935 markeert een cæsuur in zijn compositiestijl en vanaf dit moment richtte hij zich meer op het schrijven van kerkmuziek. Zijn Requiem dat vandaag wordt uitgevoerd, is echter al in 1932/33 geschreven en niet pas, zoals vaak beweerd wordt, als reactie op het verlies van Michael. Het werk is later wél opgedragen aan diens nagedachtenis en werd pas in 1981 gepubliceerd, twee jaar voor de dood van de componist.

John Rutter (geboren 1945) (foto)

Rutter werd geboren in Londen en volgde daar ook zijn schoolopleiding. Al in zijn schooltijd was hij actief als koorzanger en werkte hij o.a. mee aan de eerste opname van het War Requiem van Britten, onder leiding van de componist. Later studeerde hij muziek aan de universiteit van Cambridge en toen al publiceerde hij zijn eerste eigen composities. Na zijn studie werkte hij ook als koordirigent en groeide hij tot een van de meest populaire hedendaagse toonkunstenaars.

Zijn werken zijn vooral voor koor geschreven en omvatten naast veel kerstliederen en hymnes ook grote stukken zoals een Magnificat, een Gloria en het Requiem dat vandaag op het programma staat.


14.25 uur bespeling van de Philipsbeiaard door Rosemarie Seuntiëns

Muziek van Engelse Componisten

  1. Music for the Royal Fireworks G.F.Handel (1685-1759): Ouverture – Bourrée – La Réjouissance
  2. Enigma Variations thema – Nimrod Edvard Elgar (1857-1934)
  3. Water Music – Hornpipe G.F. Handel
  4. The Planets Jupiter – I vow to thee my country – Gustav Holst (1874-1934)
  5. Palladio – Allegretto – Karl Jenkins (1944)

arrangementen: Arie Abbenes 1, Rosemarie Seuntiëns 2,3,4,5.