Jan Pieterszoon Sweelinck
Collegium Musicum Catharina o.l.v. Ruud Huijbregts

zaterdag 04 december | 15.00 uur | Stadskerk St. Cathrien, Begijnenhof 2, Eindhoven
Uitgeknipte tekening van Jan Pieterszoon Sweelinck

Attentie: Voor dit concert werken we samen met Ticket Kantoor. Hiermee kunt u de noodzakelijke registratie en betaling voor dit concert vooraf regelen zodat u zonder extra wachten het concert kunt bezoeken.

Koop uw kaartje met Ticket Kantoor


Jan Pieterszoon Sweelinck werd in 1561 in Deventer geboren. Zijn vader, oom en grootvader waren daar organist. In 1564 verhuisde het gezin naar Amsterdam, waar zijn vader organist werd van de Oude Kerk.

De jonge Sweelinck had lange tijd te lijden van grote bestaans-onzekerheid. In mei 1578, een half jaar na zijn aanstelling als katholiek organist, namen de calvinisten de Oude Kerk over. In één klap was zijn kennis van de liturgische traditie niet langer relevant. Hij bleef in dienst van de stad, vooral als concertant organist, maar was gedwongen een nieuw artistiek kompas te vinden. Bovendien raakte de stedelijke economie in de jaren zeventig ernstig in de problemen, waardoor de familie Sweelinck tot in de jaren negentig in armoedige omstandigheden verkeerde.

Sweelinck

Halverwege de jaren negentig beleefde de stad Amsterdam een wonderbaarlijke wedergeboorte, o.a. door de aanzwellende stroom immigranten. Rond de tijd van zijn overlijden in 1621 was de stad een welvarende metropool geworden en was Sweelinck uitgegroeid tot een internationale coryfee, de “Orpheus van Amsterdam”, en een zeer vermogend man.

Hij kwam in de jaren na de eeuwwisseling als componist en musicus tot volle bloei. Hij begon aan een omvangrijke reeks vocale publicaties, was zeer gezocht als orgelleraar en componeerde, in samenhang hiermee, voor orgel en klavecimbel. Doordat tal van jonge Duitse musici naar de Amsterdamse meester trokken oefende Sweelinck grote invloed uit op de ontwikkeling van de orgel- en klavecimbelmuziek, met name in noordelijk Duitsland. Zijn invloed zou zelfs reiken tot aan de jonge Johann Sebastian Bach.

Sweelincks reputatie had ook betrekking op zijn expertise op het gebied van orgelbouw. In de loop van zijn leven werd hij meermalen aangezocht om te adviseren bij en keuringen te verrichten van nieuwe of gerestaureerde orgels.

Sweelinck is hoogstwaarschijnlijk zijn hele leven katholiek gebleven, in de humanistische, tolerante traditie van o.a. Dirck Coornhert. Die verdraagzaamheid werd aan het eind van zijn leven op de proef gesteld tijdens het Twaalfjarig Bestand en de Dordtse Synode van 1618-1619. De canon ‘Miserere mei’ uit 1618, waarmee het programma begint, vormt hierop een rechtstreekse reactie.

bronnen: Wikipedia/Pieter Dirksen

Sweelinck script

Attentie: Voor dit concert werken we samen met Ticket Kantoor. Hiermee kunt u de noodzakelijke registratie en betaling voor dit concert vooraf regelen zodat u zonder extra wachten het concert kunt bezoeken.

Koop uw kaartje met Ticket Kantoor