Sint Nicolaasconcert
Benjamin Britten: Saint Nicolas Cantata

zaterdag 07 december | 15.00 uur | Stadskerk St. Cathrien, Begijnenhof 2, Eindhoven
Collegium Vocale Eindhoven (2019)

De verjaardag van de heilige Nicolaas – de echte, de bisschop van Myra – wordt op 7 december in de Cathrien gevierd met een bijzonder project: de uitvoering van de Saint Nicolas Cantate opus 42 van Benjamin Britten.

Britten schreef dit werk oorspronkelijk voor een schooluitvoering in 1948. Daardoor geïnspireerd organiseren wij een uitvoering waarin wordt samengewerkt met professionele- en amateurmusici, zoals ook door de componist is bedoeld. Bij de uitvoering zullen de toehoorders actief betrokken worden bij het samen zingen van enkele delen uit de Cantate. U bent van harte uitgenodigd om dit Sinterklaasfeest mee te maken!


Ruud Huijbregts
Ruud Huijbregts

Begin jaren tachtig heeft een groep muzikale vrienden zich verenigd tot een koor onder de naam Eindhovens Vocaal Ensemble. Mede-oprichter en dirigent is Ruud Huijbregts. Inmiddels heet dit koor Collegium Vocale Eindhoven.

De Eindhovense Stadskerk Sint-Cathrien is het thuispodium waar het koor deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Muziek in de Cathrien. Het CVE is regelmatig te beluisteren in de gelijknamige concertserie op de zaterdagmiddag.

Onder de bezielende leiding van Ruud Huijbregts heeft het CVE een uitstekende reputatie opgebouwd als vertolker van een breed repertoire uit alle stijlperioden.