Wouter van der Wilt

zaterdag 22 december | 15.00 uur | Stadskerk St. Cathrien, Begijnenhof 2, Eindhoven

Toelichting op het concert

1. Max Reger schreef zijn drie Choralfantasieën Op. 52 in september 1900 in een tijdsbestek van 10 dagen. Vergeleken met de eerdere koraalfantasieën die hij schreef en waarin hij zocht en experimenteerde met de vorm van de koraalfantasie, komt die hier tot een absoluut hoogtepunt. Kenmerkend is het door hem ontwikkelde principe om naast de steeds gevarieerde melodie van het koraal, ook een ander, vrij thema in het spel te brengen. Daardoor krijgt het werk nog meer samenhang en symfonische allure. Het tweede thema in de “Wachet auf”-fantasie is een opeenvolging van drie akkoorden (e-klein, d-klein, c-klein en weer terug) die het middernachtelijk duister symboliseert. Het werk begint met dit thema, en wordt verderop o.a. gebruikt om de verschillende regels met elkaar te verbinden. Het werk is in grote lijnen als volgt samen te vatten: Inleiding—couplet 1—couplet 2—Fuga/couplet 3

2. Improvisatie over Rorate caeli

 

 

Dauwt, hemelen, van boven,
Gij wolken, beregene de rechtvaardige
Opdat de aarde zich zal openen
En de Heiland eruit zal ontspruiten (Jesaja 45:8)

3. Bram Beekman was jarenlang docent aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Veel van zijn orgelwerken zijn helaas nog niet uitgegeven. De vier bewerkingen over verschillende kerstliederen zijn geschreven in het voor Beekman typerende , vroegmoderne idioom. Komt allen tezamen en Wie schön zijn koraalvoorspelen, Herders Hij is geboren en Lobt Gott, ihr Christen zijn variatiewerken, waarvan de laatste de meest uitgebreide is.

4. Heinrich Reimann’s koraalfantasie is niet alleen an sich een belanghebbend werk, maar nog veel meer als voorbeeld voor Regers zeven koraalfantasieën. Reimann, organist van de Gedächtnis-Kirche in Berlijn, was een gevierd orgelvirtuoos aan het einde van de 19e eeuw in Duitsland. Via zijn leerling Karl Straube – vriend en verspreider van Reger’s werk – oefende hij indirect invloed uit op het werk van Max Reger. De Koraalfantasie “Wie schön” werd gepubliceerd in 1895, drie jaar voor Regers eerste koraalfantasie. Er zijn vele invloeden van Reimann’s werk aan te wijzen. Belangrijk is de vorm: inleiding, diverse – door tussenspelen gescheiden – strofen en fuga. De manier waarop Reger de melodie voor de eerste keer introduceert in de “Wachet auf” doet sterk denken aan de manier waarop Reimann dat in zijn werk doet. Verder wordt de tekst geïllustreerd als een typisch romantische klankschildering. Daarnaast dient het trio, met de melismatisch versierde uitkomende stem, als voorbeeld voor dergelijke verklankingen van de zgn. “Innere Stimme” in het werk van Reger. Zie bijvoorbeeld het 2e deel uit het 2e couplet van de “Wachet auf” fantasie. Er zijn ook letterlijke citaten, de kop van de fuga is dezelfde als de fuga kop uit Regers laatste koraalfantasie “Halleluja, Gott zu Loben”. Reimann gebruikt overigens niet de complete tekst van het koraal, ook neemt hij de vrijheid om verschilende strofen met elkaar te vermengen.

Over Wouter van der Wilt

Wouter van der Wilt studeerde hoofdvak orgel aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Bram Beekman. In 2008 behaalde hij zijn bachelordiploma cum laude. Zijn masterdiploma volgde in 2010. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij improvisatielessen bij Henco de Berg. Hij vervolgde zijn studie aan de Hochschule für Musik in Stuttgart bij Ludger Lohmann middels een beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wouter nam deel aan diverse masterclasses, onder andere bij Michael Radulescu, Lorenzo Ghielmi, Leo van Doeselaar, Loïc Mallié, Margaret Phillips, Peter Planyavsky, Jos van der Kooij en Guy Bovet.

Wouter won verschillende prijzen op diverse concoursen, o.a. in 2009 en 2011 de eerste prijs op het nationaal improvisatieconcours in Amsterdam. In 2010 werd hij benoemd tot cantor-organist van de Hoflaankerk in Rotterdam Kralingen. Sinds 2017 is hij werkzaam als docent improvisatie aan het conservatorium in Tilburg (Academy of Music and Performing Arts)

Recent verscheen zijn cd ‘Sonata da Chiesa’, met werk van Bach, Bruhns, Krebs, Mendelssohn, Distler, Schoonenbeek, Beekman en improvisatie.

Zie ook www.woutervanderwilt.nl of neem een kijkje op zijn YouTube kanaal, waar regelmatig nieuwe video’s worden geüpload.