Concerten

Wij geven geen ‘seizoensbrochure voorjaar 2021’ uit. Er zijn nog steeds teveel onzekerheden bij de voorbereiding van onze concertserie. Via deze nieuwsbrieven, persberichten, Facebook en onze website hopen wij u tijdig te kunnen informeren.

Suggestie van het concertprogramma voorjaar 2021