Concerten

Programma Muziek in de Cathrien – voorjaar 2020

Een uurtje genieten!

Voorwoord van voorzitter Henny Houben

Het najaarsseizoen 2019 was voor ons, bestuur, programmacommissie, de vele vrijwilligers en hopelijk ook onze bezoekers een afwisselend en prachtig muzikaal seizoen. We zijn trots, natuurlijk, maar het betekent ook dat we u in het voorjaar van 2020 opnieuw verrassende Muziek in de Cathrien van hoge kwaliteit willen bieden. De al jaren gehanteerde indeling met koor-, orgel- en kamermuziek, soms voorafgegaan door de klanken van de beiaard of door een lezing, biedt u ook nu weer de nodige keuzes.

Tot en met de maand juni zijn er vrijwel wekelijks concerten. We organiseren op zaterdag 21 maart, de geboortedag van Johann Sebastian, weer een speciale Bachdag. Over het programma wordt u later geïnformeerd. Verder wil ik wijzen op het bijzondere concert in de serie koormuziek op 15 februari. Het NSK (Nederlands Studenten Kamerkoor) is een projectkoor dat elkaar jaar opnieuw wordt samengesteld uit de meest talentvolle zangers uit de Nederlandse studentenwereld.

Alle concerten zijn stuk voor stuk de moeite van het komen en luisteren waard. Naast een aantal uitvoeringen die worden verzorgd door ons eigen kamerkoor, het Collegium Vocale Eindhoven, is er volop te genieten bij de kamermuziek- en orgelconcerten. Traditiegetrouw begint het voorjaarsseizoen met het Nieuwjaarsconcert 2020, op 11 januari. Onze donateurs krijgen dit concert aangeboden. Allen die dit voorjaarsprogramma lezen: van harte welkom!

De wekelijkse concerten beginnen – tenzij anders vermeld – om 15.00 en duren een uur.

Muziek in de Cathrien - Concertprogramma voorjaar 2020