Stadskerk St. Cathrien
Het grote Verschueren Orgel
Collegium Vocale Eindhoven
Previous slide
Next slide

Donateurschap Stichting Collegium Musicum Eindhoven


   Ik meld me aan als Donateur cq Vriend

  Donateurs en Vrienden maken onze concerten mogelijk. STEUN ONS ! Financiële steun van liefhebbers van ‘Muziek in de Cathrien’ is voor onze stichting onmisbaar. Met deze zeer gewaardeerde steun hopen wij onze concertserie te kunnen voortzetten. U bent Donateur bij een gift van minimaal € 35 per jaar. U krijgt dan:
  • tweemaal per seizoen de concertbrochure (per post)
  • maandelijks per mail een nieuwsbrief met een overzicht van de wekelijkse concerten (desgewenst per post)
  • gratis toegang voor 2 personen tot het jaarlijkse donateursconcert en de ontvangst na afloop
  U bent Vriend bij een gift van minimaal € 150 per jaar. Naast de voordelen van het donateurschap krijgt u een extraatje: een exemplaar van onze ‘strippenkaart’. Elke strip geeft gratis toegang voor 1 persoon tot een van onze reguliere concerten. De Stichting Collegium Musicum Eindhoven is een culturele ANBI- instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat 125% van de waarde van uw schenking fiscaal aftrekbaar is. Wij stellen uw aanmelding zeer op prijs! Als u uw jaarbijdrage voor minimaal 5 jaar contractueel vastlegt, gelden voor de fiscale aftrekbaarheid geen drempel- of limietbedragen. De benodigde formulieren kunt u hier downloaden, in tweevoud invullen, ondertekenen en opsturen naar Penningmeester Collegium Musicum Eindhoven, Begijnenhof 2, 5611 EL Eindhoven of dezelfde informatie via email naar penningmeester@muziekindecathrien.nl. De penningmeester stuurt u vervolgens een getekend exemplaar terug.
  De stichting Collegium Musicum is een ANBI-C instelling (Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen aan onze Stichting aftrekbaar zijn voor de belastingen. Stortingen kunnen altijd worden gedaan op de bankrekening t.n.v. Stichting Collegium Musicum Eindhoven: Rabobank: NL50RABO0111447984 of ING: NL32INGB0006494758.