Ruud Huijbregts (stadsorganist Eindhoven)
Widor (Symphonie Gothique) e.a.

zaterdag 28 december | 15.00 uur | Stadskerk St. Cathrien, Begijnenhof 2, Eindhoven
Verschuerenorgel Catharinakerk Eindhoven

met om 14:00 uur: lezing door Hans Strootman ‘Widor in de jaren 90’.

Meer lezingen horen? Beluister ze op de website Hans Strootman Lezingen.

De Toccatina over ‘In dulci jubilo’ komt uit een bundel orgelwerken voor de grote kerkelijke feestdagen. De kerstmelodie wordt tegenover sierlijke guirlandes geplaatst, uitmondend in een recitatief-achtig middendeel. Hierna keert de begin-thematiek weer terug, het stuk wordt met een statig coda afgesloten.

Bach schreef de meeste koralen van zijn Orgelbüchlein in de jaren 1713-1717 toen hij als hoforganist in Weimar werkzaam was. De opzet was om 164 koralen te componeren over de belangrijkste melodieën voor heel het kerkelijk jaar. Uiteindelijk zijn er maar 46 uitgewerkt.Vandaag worden alle kerstkoralen uitgevoerd. Toen Albert Schweitzer orgellessen nam bij Charles-Marie Widor, vroeg deze laatste aan Schweitzer om Bach’s orgelkoralen en het Duitse kerklied toe te lichten, omdat veel Franse organisten daar geheel geen raad mee wisten. Over het Orgelbüchlein schreef Schweitzer: “…Darum ist das Orgel-Büchlein das Wörterbuch der Bach’schen Tonsprache. Von hier muß man ausgehen, wenn man verstehen will, was er in den Themen der Kantaten und Passionen ausdrücken will.”. Inderdaad blijkt dat Bach bij zijn composities de tekst zeer nauwgezet volgt en als leidraad neemt voor zijn onnavolgbare composities.

De vierdelige Symphonie Gothique op. 70, waarvan Widor in 1890 zelf de première gaf in de kerk Saint Ouen te Rouen, is gewijd aan de herinnering aan bisschop Saint Ouen van Rouen, d.w.z. zowel aan de heilige man als aan het kerkgebouw en vooral aan het grote Cavaillé Coll-orgel daarin. Het in afgemeten achtstenbeweging straf voortschrijdende, hier en daar sterk chromatische en nogal ruig klinkende Moderato in c-klein suggereert de beklemmende sfeer aan het Merovingische hof, waar Ouen leefde alvorens hij bisschop van Rouen werd. Een schril contrast met dit openingsdeel vormt het Andante sostenuto in Es-groot, welks vredige polymelodiek van de zegen brengende gaven van Ouen verhaalt. In deel 3, een Allegro in g-klein, speelt het pedaal tegen de manuaalfuga de Gregoriaanse kerstmelodie ,,Puer natus est”: een koraalfuga dus. Het vierde deel is weer een Moderato, nu in C-groot. De Gregoriaanse melodie hoort men eerst als thema in de bovenstem van een streng modale vierstemmige manuaalzetting, geregistreerd met wijde 4- en 16-voetsstemmen, dus zonder 8-voetsbasis. Er volgt een tweetal cantus firmus-variaties: eerst een manuaaltrio met de cantus firmus in de onderstem en dan een manuaal-pedaal-quaddro met de cantus firmus als canon tussen de buitenstemmen. Vervolgens komen kunstige twee- en drievoudige canons, welke op hun beurt plaats maken voor een toccata, die haar hoogtepunt bereikt waar het thema tenslotte in stralende schoonheid in pedaaloktaven fff openbloeit, totdat de klankexpansie weer terugebt en in een ontroerend piano het geheel zijn afsluiting vindt met een aan de kribbe te Bethlehem gefluisterd gebed. (Harry Mayer)


Ruud Huijbregts
Ruud Huijbregts

Ruud Huijbregts studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg orgel bij Hub.Houët en Bram Beekman, klavecimbel bij Gerard Dekker en koordirectie bij Jan Boogaarts en Cees Rotteveel. Verder volgde hij nog diverse cursussen o.a. bij Luigi Tagliavini, Albert de Klerk en Kamiel d’Hooghe (orgel) en Joop van Zon (orkestdirectie).

Hij is op verschillende terreinen actief: als organist, klavecinist/continuospeler en als koordirigent gaf hij vele concerten in binnen en buitenland, en verzorgde hij diverse radio- en televisie- en CD-opnamen. In 2006 verscheen een CD met het complete werk van Herman Hollanders, die in de vroege 17e eeuw o.a. organist was van de Eindhovense Sint Cathrien.
Orgelconcerten o.a. in St.Paul’s Cathedral in Londen, de Utrechtse Domkerk, de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem en de Sint Jan te ‘s Hertogenbosch. Samen met het Brabants Orkest in het Concertgebouw te Amsterdam en op het concertorgel in het Muziekgebouw ‘Frits Philips’ te Eindhoven.

In 1981 richtte hij het Eindhovens Vocaal Ensemble op, thans Collegium Vocale Eindhoven geheten. Met dit koor voerde hij vele grote koorwerken uit, waaronder Bach’s Johannes- en Matthäus-Passion, Magnificat en Hohe Messe, de Mariavespers van Monteverdi, het Requiem en de mis in c klein van Mozart en alle grote missen van Haydn. Daarnaast ook vele werken van hedendaagse componisten o.a. Toebosch, Maessen, Manneke, Kodaly, Britten en Pärt. In november 2012 werd Ein Deutsches Requiem van Brahms uitgevoerd in de nieuwe bewerking voor klein ensemble van Joachim Linckelmann.

Ruud Huijbregts is mede-initiatiefnemer en artistiek leider van Collegium Musicum Eindhoven. Hierin participeren het Collegium Vocale en Collegium Instrumentale (voorheen Brabants Muzyk Collegie) in de concertserie ‘Muziek in de Cathrien’, wekelijkse concerten op zaterdagmiddag in de Eindhovense Stadskerk St.Cathrien.

Hij is docent aan het Fontys Conservatorium te Tilburg en de CKE muziekschool te Eindhoven. Daarnaast is hij dirigent/organist aan de Eindhovense Stadskerk St. Cathrien en was hij bijna 25 jaar dirigent van het studentenkoor Vokollage van het Eindhovens Studenten Muziekgezelschap “Quadrivium”. In 2011 werd hij benoemd tot stadsorganist van Eindhoven.