Concerten

Programma Muziek in de Cathrien najaar 2019

Een uurtje genieten!

Voorwoord van voorzitter Henny Houben

Na een in alle opzichten prachtig muzikaal programma dit voorjaar, mag ik u opnieuw een gevarieerd najaarsprogramma van Muziek in de Cathrien aanbieden. Onze programmacommissie is er in geslaagd om de zaterdagmiddagconcerten in te vullen met voor ieder van u aantrekkelijke uitvoeringen. Kamer-, koor- en orgelmuziek wisselen elkaar af, vaak voorafgegaan door de inmiddels bij u bekende beiaardbespelingen. De muziek hiervan is dan altijd afgestemd op, of passend bij het concert van die middag. De vele en enthousiaste vrijwilligers maken het, naast uw financiële bijdragen, giften uit fondsen en subsidies, ons mogelijk om muziek met een hoge kwaliteit aan te bieden.

Wij mogen op de zaterdagmiddag vaak concertgangers afkomstig uit andere landen ontvangen. Er werken en studeren steeds meer mensen in de regio Eindhoven die Engels als voertaal hebben. Daarom zijn wij bezig onze website met een Engelstalige versie uit te breiden.

Als laatste wil ik u wijzen op een bijzondere uitvoering dit najaar van het traditionele Bevrijdingsconcert in de Catharinakerk. Omdat we dit jaar 75 jaar bevrijding van Eindhoven vieren hebben wij als bestuur een speciale opdracht verleend aan een Eindhovense musicus voor een hedendaagse compositie van het Te Deum. Laat u op 21 september met deze wereldpremière verrassen.

De wekelijkse concerten beginnen – tenzij anders vermeld – om 15.00 en duren een uur.

Muziek in de Cathrien - Najaar 2019