Contact Secretariaat Muziek in de Cathrien

U kunt om diverse redenen contact willen opnemen met Muziek in de Cathrien / Collegium Musicum Eindhoven. Graag verwijzen we u naar de betreffende personen die u vlug kunnen helpen met de juiste informatie.

Adres St. Catharinakerk

Begijnenhof 2
5611 EL  Eindhoven

040-2448897

Muziek in de Cathrien

Secretariaat
mevr. M. Kerssen – Muilwijk
p/a Begijnenhof 2
5611 EL Eindhoven

secretaris@muziekindecathrien.nl

040-2833968

Rabobank: NL50RABO0111447984 t.n.v. Stichting Collegium Musicum Eindhoven

ING: NL32INGB0006494758 t.n.v. Stichting Collegium Musicum Eindhoven

Voor meer informatie omtrent optredens, programmering en details rondom musici en planning verwijzen wij u graag naar de programmacommissie.

Op de pagina Bestuur vindt u meer informatie over de mensen die zitting hebben in het (dagelijks) bestuur en de commissies.