Artistiek leider

Ruud Huijbregts studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg orgel bij Hub.Houët en Bram Beekman, klavecimbel bij Gerard Dekker en koordirectie bij Jan Boogaarts en Cees Rotteveel. Verder volgde hij nog diverse cursussen o.a. bij Luigi Tagliavini, Albert de Klerk en Kamiel d’Hooghe (orgel) en Joop van Zon (orkestdirectie).

Ruud Huijbregts is op verschillende terreinen actief: als organist, klavecinist/ continuospeler en als koordirigent.

In 1981 richtte hij het Eindhovens Vocaal Ensemble op, thans Collegium Vocale Eindhoven geheten. Met dit koor voerde hij vele grote koorwerken uit, waaronder Bach’s Johannes-  en Matthäus-Passion, Magnificat en Hohe Messe, de Mariavespers van Monteverdi, het Requiem van Mozart en alle missen van Haydn. Daarnaast ook werken van hedendaagse componisten o.a. Toebosch, Maessen, Manneke, Kodaly, Britten en Pärt.

Ruud was van 1995 tot 2019 dirigent van studentenkoor Vokollage.

Hij verzorgde ook premières van nieuwe composities van o.a. Arjan van Baest (Eindhoven Te Deum 2019) en Gerard Beljon (Planctus cygni 2018/19).

Sinds 1991 is hij als  dirigent/organist verbonden aan de Eindhovense St. Catharinakerk. Hij is tevens artistiek leider van de concertserie Muziek in de Cathrien (met wekelijkse concerten op zaterdagmiddag) en het Collegium Vocale Eindhoven.

Hij doceert aan het Fontys Conservatorium  (AMPA) in Tilburg.

In 2011 werd hij benoemd tot stadsorganist van Eindhoven.

Voor meer informatie over Ruud, bekijk zijn website: www.ruudhuijbregts.nl.

Ruud Huijbregts