Programmacommissie

De geschiedenis van het Collegium Musicum Eindhoven gaat terug tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. In 1988 werd de stichting Muziek in de Cathrien opgericht, met als doel het organiseren van concerten in de St. Catharinakerk. In 1997 volgde de fusie met de stichting Vrienden van het Orgel (opgericht in 1986). Sindsdien was de naam Stichting Kerkconcerten Eindhoven, medio 2012 omgedoopt tot Collegium Musicum Eindhoven.

De belangrijkste activiteit van dit Collegium is de organisatie van de concertreeks “Muziek in de Cathrien”, die in Eindhoven en de regio een levend begrip is geworden.

De programmacommissie is verantwoordelijk voor samenstelling, kwaliteit en planning van de concerten. Heeft u een vraag, interessant concertvoorstel of verzoek voor deelname aan de concertcyclus ‘Muziek in de Cathrien’ dan kunt u uw verzoek richten aan de programmacommissie middels een email: programmacommissie@muziekindecathrien.nl.

Ruud Huijbregts

Ruud Huijbregts
voorzitter programmacommissie (organist / dirigent / klavecinist)

Ruud Huijbregts

Rosemarie Seuntiens

Rosemarie Seuntiëns
beiaardier

Rosemarie Seuntiëns

Gerard Habraken

Gerard Habraken
organist

Gerard Habraken

Arjan van Baest

Arjan van Baest
Koorconcerten

Arjan van Baest