Contact Secretariaat Muziek in de Cathrien

U kunt om diverse redenen contact willen opnemen met Muziek in de Cathrien / Collegium Musicum Eindhoven. Graag verwijzen we u naar de betreffende personen die u vlug kunnen helpen met de juiste informatie.


  Aan wie moet het bericht verzonden worden: ?

  Adres St. Catharinakerk

  Begijnenhof 2
  5611 EL  Eindhoven

  040-2448897

  Muziek in de Cathrien

  Secretariaat
  mevr. M. Kerssen – Muilwijk
  p/a Begijnenhof 2
  5611 EL Eindhoven

  secretaris@muziekindecathrien.nl

  040-2833968

  Rabobank: NL50RABO0111447984 t.n.v. Stichting Collegium Musicum Eindhoven

  ING: NL32INGB0006494758 t.n.v. Stichting Collegium Musicum Eindhoven

  Voor meer informatie omtrent optredens, programmering en details rondom musici en planning verwijzen wij u graag naar de programmacommissie.

  Op de pagina Bestuur vindt u meer informatie over de mensen die zitting hebben in het (dagelijks) bestuur en de commissies.