Protocol tijdens concerten

Vanaf juli weer concerten in de Catharinakerk te Eindhoven!

Als gevolg van de coronacrisis waren alle concerten van Muziek in de Cathrien afgelast. Maar nu kan het weer! Onder de RIVM-voorwaarden van afstand houden, reserveren van zitplaatsen en maximaal aantal bezoekers.

Stichting Collegium Musicum Eindhoven draagt – samen met de beheerder van de Catharinakerk – zorg voor een veilige en verantwoorde werkomgeving voor de uitvoerende musici, de bestuursleden en de vrijwilligers die op de zaterdag ondersteunende taken verrichten en voor een veilige en prettige locatie voor de bezoekers van het concert in de Catharinakerk.

Dit protocol beschrijft de afspraken die gelden ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19). Het protocol wordt op deze website gepubliceerd en zonodig aangepast aan de regelgeving.

Het is belangrijk dat allen zich aan de regels houden en dat we elkaar aanspreken als dit onverhoopt niet gebeurt.

Algemene regels (deze hangen bij de ingang van de kerk en in de nevenruimten):

  • Heeft u last van verkoudheid, hoesten of andere klachten, koorts en/of benauwdheid, blijf dan thuis.
  • Blijf ook thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid van uw huisgenoot.
  • Houd afstand van 1,5 meter, zowel buiten als binnen in de Catharinakerk (behalve mensen uit één huishouden, sociale eenheid). Geef geen handen.
  • Houd u aan de hygiënemaatregelen: handen wassen, niezen/hoesten in de elleboog, neussnuiten in papieren zakdoekje.
  • Volg de aanwijzingen van de medewerkers van Muziek in de Cathrien en de dienstdoende beheerder van de kerk.

Regels voor de musici, dienstdoende bestuursleden en vrijwillgers

Musici en dienstdoende vrijwilligers komen binnen via de ingang Begijnenhof of via de achteringang. Bij beide ingangen is ontsmettingsmiddel voor de handen aanwezig.

De aanwezigen houden hun eigendommen (kleding, instrumenten) zoveel mogelijk bij zich, persoonlijke eigendommen kunnen in een afsluitbare locker. De aanwezigen houden zich aan het maximaal toegestane aantal personen per ruimte, dat op de toegangsdeuren vermeld staat. Deze aantallen zijn:

  • ontmoetingsruimte 10 personen
  • tuinkamer 4 personen
  • kantoor 5 personen
  • keuken 3 personen

Men verplaatst zich zo weinig mogelijk en houdt bij verplaatsing onderling de vereiste 1,5 m afstand.

Bij werkzaamheden in de keuken wassen de medewerkers veelvuldig hun handen. Er wordt uitsluitend koffie en thee geserveerd. Etenswaren nemen de aanwezigen zelf mee. Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van contactpunten (deurklinken, kranen, prullenbakken,..). Gebruik papieren handdoekjes.
Schoonmaak: na gebruik van de diverse ruimten wordt het gebruikte meubilair en materiaal gereinigd. Dit geldt ook voor de kerkruimte.

Regels voor de bezoekers van het concert

Vooraf reserveren en betalen via de website is gewenst. Eventuele restkaarten worden voor de aanvang van het concert verkocht, waarbij naam en telefoonnummer / e-mailadres van de koper genoteerd wordt.

Er wordt gebruik gemaakt van één ingang aan de voorzijde van de kerk, zonodig ook de ernaast liggende invalideningang.

Gezondheidscheck. Bij de entree wordt u gevraagd naar uw gezondheid. Heeft u last van verkoudheid, hoesten of andere klachten, blijf dan thuis. Bij de entree ontsmet u eerst uw handen.

De bezoekers staan na binnenkomst in de rij volgens de aangegeven routes en houden onderling 1,5 m afstand. Personen uit één huishouden mogen bij elkaar staan.

Melden bij de balie/kassa. De balie en de kassa zijn voorzien van plexiglas kuchschermen.Na vertoon van uw e-ticket/antwoordmail of betaling ligt er een programma voor u klaar. Dat is tevens uw toegangsbewijs.

Direct naar uw plaats, via het middenpad. De zitplaatsen die gebruikt mogen worden, zijn door lijnen en kussentjes aangegeven. Personen uit één huishouden mogen in een kerkbank naast elkaar gaan zitten. Een gastvrouw/heer blijft ook tijdens het concert aanwezig in de kerk. Jassen en overige bezittingen houdt u naast u op de kerkbank.

Zitten blijven ná het concert. U wordt verzocht te blijven zitten tijdens het applaus. De gastvrouw/heer vertelt u in welke volgorde en via welke route u de zaal kunt verlaten. Houdt afstand! Het podium (priesterkoor) en de ruimten eromheen (kooromloop) zijn niet toegankelijk voor bezoekers, ook niet na het concert!

Toiletbezoek. In de kerk is géén mogelijkheid om een toilet te bezoeken. In geval van nood kunt u zich tot de gastvrouw/heer wenden.

Verlaten van het gebouw. Houdt afstand in de gangpaden. Blijf niet napraten in de kerk, zodat andere bezoekers genoeg ruimte hebben om de kerk veilig te verlaten. Gebruik de aangegeven uitgang(en).

 

U kunt dit protocol ook downloaden en op papier afdrukken mocht u dit wensen. Gebruik dan de link hieronder.

Protocol Muziek in de Cathrien (versie 2.0)