Samenwerkingsverband Muziek in de Cathrien

Wie in de wereld van de klassiekemuziekliefhebbers uit de regio Eindhoven kent ze niet: de drie organisaties die veelvuldig met elkaar samenwerken in de zaterdagse concertserie “Muziek in de Cathrien”?

Het zijn Collegium Musicum Eindhoven als organisator van de concertserie, het Collegium Vocale Eindhoven, dat als gerenommeerd kamerkoor in de serie optreedt, en het Collegium Instrumentale Eindhoven, dat daarin te beluisteren is als begeleidings- of zelfstandig orkest. Gezamenlijk hebben zij in de afgelopen jaren prachtige concerten tot stand gebracht, naast de concerten die binnen de serie door andere solisten of ensembles worden verzorgd.

Het is dus logisch dat de besturen van deze drie organisaties besloten hebben om nog nauwer te gaan samenwerken. Daartoe hebben ze in 2012 formeel het samenwerkingsverband “Muziek in de Cathrien” opgericht.

Doel van dit verband is de kwaliteitsverhoging van de zaterdagse concertserie door middel van:

  • de versterking van de onderlinge samenwerking en wederzijdse ondersteuning,
  • de bevordering van de eigen en unieke ontwikkeling van elk van de leden.

Artistiek leider van elk van de drie organisaties en dus ook van het samenwerkingsverband is Ruud Huijbregts.

Wij zijn er trots op dat we de vertrouwde culturele partners in dit vernieuwde samenwerkingsverband en met hun nieuwe namen aan u mogen presenteren.

Muziek in de Cathrien

De leden van het comité van aanbeveling van de concertserie “Muziek in de Cathrien” georganiseerd door de stichting Collegium Musicum Eindhoven zijn:

Dr. Henk A. Algra
Voorzitter Raad van Commissarissen
Rabobank Eindhoven / Veldhoven

Ir. Gerard F.M. Beenker
Voormalig medewerker Innovation Strategy & Partnerships, Innovation Lab TUe Eindhoven, University of Technology en wetenschappelijk directeur NXP Semiconductors

Dr. Henk van Houten
Executive Vice President & General Manager Philips Research

Daan Manneke
Componist, organist en dirigent

Prof. mr. dr. Gerard A.M. Strijards
Buitengewoon hoogleraar internationaal strafrecht en
raadadviseur in algemene dienst ten behoeve van het
parket-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden

Lucas Vis
Componist, dirigent en docent

De geschiedenis van het Collegium Musicum Eindhoven gaat terug tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. In 1988 werd de stichting Muziek in de Cathrien opgericht, met als doel het organiseren van concerten in de St. Catharinakerk. In 1997 volgde de fusie met de stichting Vrienden van het Orgel (opgericht in 1986). Sindsdien was de naam Stichting Kerkconcerten Eindhoven, medio 2012 omgedoopt tot Collegium Musicum Eindhoven.

De belangrijkste activiteit van dit Collegium is de organisatie van de concertreeks “Muziek in de Cathrien”, die in Eindhoven en de regio een levend begrip is geworden.

Meer informatie over Collegium Musicum Eindhoven vind u op de eigen website: www.collegiummusicumeindhoven.nl.

 

Collegium Musicum Eindhoven

Het barokorkest Collegium Instrumentale Eindhoven (voorheen Brabantsch Muzyk Collegie) beoogt het uitvoeren van barok- en vroegklassieke muziek naar historische maatstaven. Het orkest bestaat uit professionele musici die authentieke instrumenten of kopieën bespelen.

Deze instrumenten, samen met een daaraan aangepaste speelwijze voegen in essentie veel toe aan de muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw. Alleen zo wordt recht gedaan aan de klankkleur die de componist destijds voor ogen stond.

Het orkest werd opgericht in 1989 op initiatief van enkele Brabantse musici onder de naam Brabantsch Muzyk Collegie. Deze naam is afkomstig uit oude archieven; in de 18e eeuw werkten er in Brabant ensembles onder deze naam. In 2012 is de naam gewijzigd in Collegium Instrumentale Eindhoven in het kader van een nauwere samenwerking met de stichting Collegium Musicum Eindhoven.

Meer informatie over Collegium Instrumentale Eindhoven vind u op de eigen website: www.collegiuminstrumentaleeindhoven.nl.

Collegium Instrumentale Eindhoven

Begin jaren ’80 heeft een groep muzikale vrienden zich verenigt zich tot een koor onder de naam Eindhovens Vocaal Ensemble. Mede-oprichter en dirigent is Ruud Huijbregts en inmiddels heet dit koor Collegium Vocale Eindhoven.

De Eindhovense Stadskerk St. Cathrien is het thuispodium waar het koor deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Muziek in de Cathrien. Het CVE is regelmatig te beluisteren in de gelijknamige concertserie op de zaterdagmiddag. Niet alleen in de Eindhovense stad en regio, maar ook landelijk en internationaal heeft het koor optredens.

Onder de bezielende leiding van Ruud Huijbregts heeft het CVE een uitstekende reputatie opgebouwd als vertolker van een breed repertoire uit alle stijlperioden. Veelvuldig wordt samengewerkt met bekende vocale en instrumentale solisten en o.a. met het barokorkest Collegium Instrumentale Eindhoven.

Meer informatie over Collegium Vocale Eindhoven vindt u op de eigen website: www.collegiumvocaleeindhoven.nl.

Collegium Vocale Eindhoven