ANBI informatie

Collegium Musicum Eindhoven – de stichting achter de concertserie Muziek in de Cathrien – is aangemerkt als een culturele ANBI.

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum.

Stichting Collegium Musicum Eindhoven
KvK Eindhoven nummer 41090189
RSIN 009321792 (gebruik dit nummer in uw belastingaangifte)

Lees meer over giften aan een culturele ANBI

Recent jaarverslag en financieel jaarverslag

Financieel Jaarverslag 2021 Collegium Musicum Eindhoven

en

Jaarverslag Activiteiten CME 2021

Beleid

Bekijk hier het beleidsplan van Collegium Musicum Eindhoven.

Beleidsplan Collegium Musicum Eindhoven 2020-2023

Beloningsbeleid leden van bestuur Collegium Musicum Eindhoven

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Bekijk hier welke leden er in het bestuur zitting hebben.

Doelstelling Stichting Collegium Musicum Eindhoven

De stichting Collegium Musicum Eindhoven stelt zich ten doel de Stadskerk St. Cathrien tot een centrum te maken waarin belangrijk muzikaal erfgoed tot leven komt, in de vorm van orgelmuziek, religieuze muziek en muziek die niet-religieus is maar past in de sfeer van het gebouw. In die zin beschouwt de stichting haar werk als een dienst aan de stad Eindhoven en aan de regio en wil ze de Stadskerk St. Cathrien ontwikkelen tot een muzikaal centrum met heel eigen accenten. Om deze doelstelling te verwezenlijken werkt ze als partner samen met  andere organisaties op dit gebied, zoals Muziekgebouw Frits Philips,  Brabants Orkest, CKE muziekschool, Fontys Conservatorium Tilburg en Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Geven aan cultuur, veel mensen doen het al. Maar er is ruimte voor meer. Sinds 2012 zijn giften aan cultuur extra aantrekkelijk. Dat is geregeld in de Geefwet. Want giften kunnen het fundament van culturele instellingen verstevigen.

De Geefwet bevat aanpassingen in bestaande fiscale regelgeving die het geven aan cultuur voor particulieren en bedrijven extra aantrekkelijk maakt.

Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: “Cultuur, Daar Geef Je Om“. Een gemeenschappelijke noemer benadrukt de samenhang van de afzonderlijke wervingsactiviteiten van instellingen.

Op deze website kunnen potentiële gevers en instellingen terecht voor informatie en campagnemateriaal.

Particulieren en ondernemers die geven aan cultuur moeten er op kunnen vertrouwen dat hun giften goed besteed worden. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën houden toezicht op een transparant opererende filantropische sector en werken samen met de sector aan een moderne visie op transparantie en toezicht.

Word donateur

Daar geef je om